Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.506

Khách Online : 99

Dự án Helvetas – Cao Bằng

23:37 29/09/2004 | Lượt xem : 9867

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9867
    Tên dự án: Dự án “ Tăng cường năng lực chính quyền xã ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn thí điểm 2003-2004” giai đoạn I

    Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng

    Cơ quan tài trợ: Helvetas- Thuỵ sỹ
    TBQLDA: Lý Thiếu Kiếm

    Phó giám đốc/quản đốc dự án:

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:
        Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, ĐT 026.855552, Fax: 026.855849

    Ngân sách: ODA: 209.700SF (125.800USD) Vốn đối ứng: hiện vật.

    Thời gian: 2003-2004 (Kéo dài đến hết 2005)

    Mục tiêu:

    Mục tiêu phát triển: Tăng cường năng lực chính quyền cấp xã ở tỉnh Cao Bằng, thông qua việc hỗ trợ cho các cơ quan chức năng ở Tỉnh và Huyện để những cơ quan này thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ liên quan đến năng lực chính quyền xã.

    Mục tiêu cụ thể: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Phòng Tổ chức Lao động Thương binh Xã hội và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tăng cường các hoạt động phát triển nguồn nhân lực và thể chế để đẩy mạnh các hoạt động của chính quyền địa phương.