Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.147

Khách Online : 105

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình vốn vay ADB, Bộ Nội vụ

09:07 30/09/2004 | Lượt xem : 10475

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10475
    Tên dự án: Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình vốn vay ADB hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính tại Việt Nam giai đoạn I từ 2003-2005

    Cơ quan thực hiện: Bộ Nội vụ

    Cơ quan tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á
    Giám đốc dự án: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Hiến

    Phó giám đốc dự án: Hoàng Thị Việt Hòa

    Cố vấn trưởng: Bob Boase

    Địa chỉ liên hệ:         Văn phòng Dự án ADB, Bộ Nội vụ
        Học viện Hành chính Quốc gia
        77 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
    ĐT: 04-7732591, 7734260, 7734260
    Fax: 04-7734427

    Ngân sách: 1 triệu USD

    Thời gian: 2003-2005

    Mục tiêu:

        Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ trong đó thực hiện hai trong bảy Chương trình hành động cải cách hành chính, cụ thể là:

        1. Đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng công chức trong Chương trình hành động 4;
        2. Hiện đại hoá hệ thống hành chính, bao gồm tin học hoá và những sáng kiến về chính phủ điện tử, trong Chương trình hành động 7. Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho đào tạo, bao gồm các công cụ và trang thiết bị đào tạo để đáp ứng yêu cầu của cải cách công tác đào tạo.