Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.805

Khách Online : 38

Dự án hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tỉnh Quảng Trị

07:58 28/09/2005 | Lượt xem : 10666

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10666
Tên dự án: Dự án hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn II.

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan tài trợ: Chính phủ Phần Lan.

Giám đốc dự án: Hồ Ngọc An

Phó Giám đốc/Quản đốc dự án:

Chuyên gia tư vấn:

Địa chỉ liên hệ:
45 Hùng Vương, Đông Hà. ĐT: 053.850828; Fax: 053.850301; Email: cchcqtri@dng.vnn.vn

Ngân sách: Vốn ODA: 70.000 EU
Vốn đối ứng: 10.000 EU

Thời gian: 12/2004-12/2005

Mục tiêu chung:
Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ, sức sáng tạo, động viên mạnh mẽ sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân tỉnh Quảng Trị trong phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường đoàn kết nông thôn, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng chính quyền và các đoàn thể (ở xã) trong sạch, vững mạnh.

Mục tiêu cụ thể:
1- Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ
2- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện Quy chế dân chủ và kỹ năng, phương pháp lập kế hoạch ngân sách hàng năm theo Luật Ngân sách mới.