Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.843

Khách Online : 34

Dự án NAPA-SDC, Học viện Hành chính Quốc gia

08:46 28/09/2005 | Lượt xem : 11523

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11523
Tên dự án: Dự án NAPA-SDC do Thụy Sĩ tài trợ giai đoạn II

Cơ quan thực hiện: Học viện Hành chính Quốc gia.

Cơ quan tài trợ: SDC - Thụy Sĩ

Giám đốc Dự án: Nguyễn Ngọc Hiến

Điều phối viên: Phạm Thị Quỳnh Hoa

Địa chỉ liên hệ: 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
ĐT: 04.8353455, 04.7734063/61; Email: napa_sdc@fpt.vn

Ngân sách:

Thời gian: 12/2002-5/2004 (Kéo dài đến 10/2005)

Mục tiêu trung hạn:
Học viên có khả năng liên tục hiện đại hóa và thay đổi chương trình giảng dạy để ứng dụng nhu cầu của CCHC.

Mục tiêu cụ thể:
Đánh giá tiềm năng của Học viện để hợp tác lâu dài hơn, dựa vào những đầu ra được lựa chọn liên quan đến vai trò của Học viện trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong CCHC. Các kết quả đầu ra:
1. Phân tích và lập kế hoạch chiến lược do NAPA và MOHA thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; xem xét lại nhu cầu đào tạo và làm sáng tỏ vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong môi trường đào tạo.
2. Giới thiệu, cải biên và tổ chức chương trình quản lý công mới với phương pháp đào tạo hiện đại.
3. Có dẫn chứng về nghiên cứu và đào tạo/tư vấn tập trung vào khách hàng, tập trung vào việc đổi mới đã xác định ra.
4. Xây dựng nên các kỹ năng quản lý dự án và lập kế hoạch cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện.