Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.864

Khách Online : 39

Dự án Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế

09:37 28/09/2005 | Lượt xem : 12140

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 12140
Tên dự án: Dự án Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế giai đoạn II

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Cơ quan tài trợ: Chính phủ Phần Lan

Giám đốc dự án: Phan Mãn

Cố vấn trưởng:Eero Helenius

Địa chỉ liên hệ:
Tôn Đức Thắng, Thành phố Huế. ĐT: 054.810356, 054.824682; Fax: 054.821264, 054.824682; Email: huerdp@dng.vnn.vn, advisor.tthrdp@vnn.vn

Ngân sách: Vốn ODA: 12 triệu EU
Vốn đối ứng: 1,5 triệu EU

Thời gian: 4/2004-4/2008

Mục tiêu tổng quát:
Nâng cao sự tăng trưởng theo hướng hỗ trợ người nghèo ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của chương trình:
Tăng hiệu suất và tác động đối với đói nghèo của các hệ thống sinh kế, hạ tầng và hành chính hiện nay.

Ba hợp phần:
1. Phát triển các dịch vụ sinh kế;
2. Phát triển các hệ thống hạ tầng;
3. Xây dựng năng lực.