Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.848

Khách Online : 37

Dự án REFAS (GTZ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09:05 28/09/2005 | Lượt xem : 11062

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11062
Tên dự án: Dự án REFAS (GTZ) giai đoạn III Hỗ trợ CCHC ngành lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT

Cơ quan thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cơ quan tài trợ: Chính phủ Cộng hòa Liên Bang Đức

Giám đốc dự án: Nguyễn Thị Hồng Loan

Phó Giám đốc:

Cố vấn trưởng: Laslo Pancel

Địa chỉ liên hệ:
P.201, Nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội. ĐT: 08044047. Fax: 7330082, 7330048; Email: office@mard-refas.org.vn, gtzrefas.cta@netnam.vn

Ngân sách: Vốn ODA: 2 triệu EU
Vốn đối ứng: Hiện vật

Thời gian: 8/2003-7/2006

Mục tiêu tổng thể:
Quản lý bền vững tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học để góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống của người dân sống phụ thuộc vào rừng và nâng cao sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Mục tiêu cụ thể:
Cải thiện hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về lâm nghiệp để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của các thành phần kinh tế tham gia vào nghề rừng.

Những kết quả chính:
1. Tổ chức và thể chế quản lý nhà nước về lâm nghiệp cấp trung ương được hỗ trợ và đổi mới.
2. Một số nội dung lựa chọn về cải cách khu vực lâm nghiệp tỉnh thí điểm được hỗ trợ và thực hiện.
3. Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác (FSSP) được thực hiện có hiệu quả thông qua sự đóng góp tích cực của dự án.