Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.722

Khách Online : 33

Dự án SDC, Cao Bằng

09:57 28/09/2005 | Lượt xem : 11387

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11387
Tên dự án: Dự án hỗ trợ tiến trình cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng.

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Cao Bằng

Cơ quan tài trợ: SDC-Thụy Sĩ

Giám đốc dự án: Lê Bá Vũ

Quản đốc dự án: Đinh Danh Phương

Cán bộ chương trình: Triệu Đức Hoạt

Địa chỉ liên hệ:
34 Phố Đàm Quang Trung, Cao Bằng. ĐT: 026.852795; Fax: 026.852422

Ngân sách: ODA: 761.000 FS
Vốn đối ứng: hiện vật

Thời gian: 1/4/2005-30/9/2006

Mục tiêu:

- Tăng cường khả năng của địa phương trong quản lý tài chính công ở cấp tỉnh và huyện bằng việc chuẩn bị xây dựng và thực hiện mô hình địa phương về khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính;
- Củng cố khả năng của địa phương trong việc lập kế hoạch chiến lược cấp tỉnh và huyện bằng việc xây dựng công cụ phân tích tình huống/nghèo đói là bước chủ chốt đầu tiên trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể:

1. Mô hình khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính của địa phương được thiết kế và áp dụng thí điểm tại một số sở, ban, ngành của chính quyền tỉnh và một số đơn vị cấp huyện;
2. Khuôn khổ phân tích tình hình (nghèo đói) trong việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội trong xây dựng và thử nghiệm;
3. Cơ cấu quản lý Dự án được xây dựng và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của Dự án được thiết lập.