Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.208

Khách Online : 123

Dự án SDC-Đồng Hới

23:55 29/09/2004 | Lượt xem : 9440

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9440
    Tên dự án: Dự án Phát triển đô thị Đồng Hới, giai đoạn III

    Cơ quan thực hiện: UBND Thị xã Đồng Hới

    Cơ quan tài trợ: SDC-Thuỵ sỹ
    Giám đốc dự án: Võ Hồng Quân

    Phó giám đốc/quản đốc dự án: Nguyễn Thu Hoài

    Cố vấn trưởng: Serge Berrut

    Địa chỉ liên hệ:
19 Quang Trung- Đồng Hới, ĐT: 052. 821378, 0912.037736, Fax: 052. 821374, Email: ewedh@dng.vnn.vn, sergberrutsn@dng.vnn.vn

    Ngân sách:        ODA: 3,188 triệu USD
        Vốn đối ứng: 350.000USD
        

    Thời gian: 7/2003-6/2006

    Mục tiêu:

    Mục tiêu phát triển tổng thể của dự án:
        Nhấn mạnh vào mục tiêu của chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống các đô thị với các chức năng, các giải pháp phát triển và mục tiêu tăng trưởng cho các loại hình đô thị khác nhau.

    Mục tiêu tổng thể của dự án:
        Tập trung vào Đồng Hới như là một trung tâm của khu vực và tập trung vào việc tăng cường sự tương tác giữa các bên liên quan, huy động sự đóng góp của họ cho sự phát triển bền vững của thành phố.

    Mục tiêu phát triển cụ thể của dự án:
        Gia tăng sự đóng góp của các đô thị cỡ trung vào việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo, và cải cách hành chính công.

    Mục tiêu cụ thể của dự án:
        Huy động và tăng cường năng lực cho ba bên liên quan là chính quyền xã, xã hội dân sự, và khu vực tư nhân để tăng cường sự đóng góp của họ vào sự phát triển của Đồng Hới.

    Dự án gồm 3 hợp phần:

        Hợp phần A: Cải cách hành chính công của Thị xã.
            Hợp phần B: Quản lý cộng đồng.
            Hợp phần C: Thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân.