Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.813

Khách Online : 138

Dự án STOFA, Bộ Thuỷ sản

07:57 30/09/2004 | Lượt xem : 11009

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11009
    Tên dự án: Dự án “Hỗ trợ chương trình ngành Thuỷ sản” – Hợp phần “Tăng cường quản lý hành chính nghề cá” (STOFA) 1999-2010

    Cơ quan thực hiện: Bộ Thuỷ sản

    Cơ quan tài trợ: Danida - Đan Mạch
    Giám đốc hợp phần STOFA: Nguyễn Viết Mạnh

    Cố vấn trưởng: Lars Joker

    Địa chỉ liên hệ:
        10 Nguyễn Công Hoan- Ba Đình
        ĐT: 7717001(217) , 0903.458885
        Fax: 7716522
        Email: fspsinfo@fsps.com.vn

    Ngân sách:
        Tổng ODA: 202.639.000 DK
        Hợp phần STOFA: 13.481.000 DK
        Vốn đối ứng: 2.200.000 DK

    Thời gian: 10/1999 - 2004

    Mục tiêu:

    Mục tiêu tổng thể: Thiết lập cơ cấu phù hợp cho cho bộ máy quản lý hành chính nghề cá, lập ra các quy trình thủ tục hành chính có hiệu quả, phát triển một hệ thống thông tin quản lý phù hợp và thực hiện các chương trình đào tạo có liên quan.

        Mục tiêu của hợp phần STOFA: Tăng cường năng lực của bộ máy quản lý hành chính nghề cá nhằm xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến ngành thuỷ sản có tính bền vững về xã hội và môi trường.

    Kết quả đầu ra:

        1. Một bộ máy quản lý hành chính hoạt động có hiệu quả dựa trên cơ sở Nghị định của Chính phủ có sửa đổi qui định về tổ chức nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý hành chính.
        2. Một hệ thống thông tin quản lý toàn diện và các quy trình thủ tục hành chính có liên quan được đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch, ra quyết định và giám sát ngành thuỷ sản.
        3. Một cơ sở thông tin đa năng có độ chính xác được thiết lập để giám sát tiếp cận và quản lý khai thác hải sản Việt nam.
        4. Đưa vào áp dụng một chính sách phát triển nguồn nhân lực trong Bộ thuỷ sản và các chương trình đào tạo được xây dựng và thực hiện cho các nhân viên làm việc ở tất cả các cấp trong bộ máy hành chính thuỷ sản.