Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.854

Khách Online : 37

Dự án VIE/01/024/B, Bộ Nội vụ

09:17 30/09/2004 | Lượt xem : 10881

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10881
Tên dự án: Dự án hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể cải nhà nước giai đoạn 2001-2010

Cơ quan điều hành: Bộ Nội vụ

Cơ quan đồng thực hiện: Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

Các bên đồng tài trợ: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Hà Lan, Na Uy, Thuỵ Điển, Thụy Sĩ và Canada
Giám đốc dự án: Đinh Duy Hoà

Phó giám đốc dự án: Vũ Đức Phú

Phó giám đốc dự án: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cố vấn trưởng: Mel Blunt

Quản lý Quỹ hỗ trợ cải cách hành chính: Mel Blunt

Chuyên gia truyền thông: Candida Connor

Địa chỉ liên hệ:         Văn phòng Dự án VIE/01/024/B
        100 Tuệ Tĩnh - Hà Nội
        Fax:9454097/9454090/91/93/94/95/96
        Email: melblunt@undp.org.vn - vie01024@ undp.org.vn
- didaconnor@ undp.org.vn

Ngân sách: 5,5 Tr. USD; Vốn đối ứng: (hiện vật) 600.000 USD

Thời gian: 4 năm (2003-2006)

Mục tiêu:

        Dự án hỗ trợ Chính phủ thực hiện phương pháp tiếp cận phối hợp mang tính chương trình nhằm xây dựng, lập kế hoạch hành động, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá liên tục Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

    Những mục tiêu kết quả dự kiến chủ yếu của Dự án:

        1. Năng lực của Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan được tăng cường để chỉ đạo và kiểm tra có hiệu quả việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính.
        2. Các nội dung và mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính được phổ biến, thành nhận thức chung của toàn xã hội thông qua các biện pháp tuyên truyền hiệu quả.
        3. Bảy Chương trình hành động cải cách hành chính được xây dựng với lộ trình và kế hoạch hành động đầy đủ với các mốc đánh giá, chỉ số thành công, trách nhiệm thực hiện và giải trình rõ ràng; một số hoạt động cụ thể thuộc 4 Chương trình hành động do Bộ Nội vụ chủ trì được hỗ trợ thực hiện.
        4. Công tác lập kế hoạch cải cách hành chính của các bộ và địa phương được hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ có hiệu quả;
        5. Các kinh nghiệm cải cách hành chính thí điểm thành công ở các bộ, ngành và địa phương được xác định và được hỗ trợ nhân rộng thông qua Quỹ Hỗ trợ cải cách hành chính;
        6. Hỗ trợ quốc tế về cải cách hành chính được phối hợp tốt để phát triển các quan hệ đối tác và thu hút tài trợ nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên.