Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.471

Khách Online : 104

Dự án VIE/02/007, Văn phòng Quốc hội

07:53 30/09/2004 | Lượt xem : 11218

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11218
    Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử tại Việt Nam giai đoạn II (VIE/02/007) tại Văn phòng Quốc hội

    Cơ quan thực hiện: Văn phòng Quốc hội

    Cơ quan tài trợ: UNDP, SDC, CIDA, DFID
    Giám đốc dự án: Nguyễn Sỹ Dũng

    Phó Giám đốc: Phùng Văn Hùng

    Quản đốc: Ngọc

    Địa chỉ liên hệ:
        Văn phòng dự án VIE/02/007
        Văn phòng Quốc hội
        35 Ngô Quyền
        ĐT: 080 46763, 080 46616, 0903.422725
        Fax: 080 46310, 08046763, 08046616
        Email: pmu02007@ undp.org.vn

    Ngân sách: 2.891.155 USD (Vốn đối ứng: 1,66 tỷ VND)

    Thời gian: 5 năm (1/1/2003 đến 31/3/2008)

    Mục tiêu dài hạn:
Góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện để người dân có thể tham gia vào quá trình điều hành công việc của đất nước.
    Mục tiêu ngắn hạn:
- Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
- Xây dựng một chiến lược bồi dưỡng thiết thực cho các đại biểu dân cử từ Trung ương đến địa phương một cách có hệ thống.
Kết quả dự kiến:
- Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội
- Tăng cường chức năng đại diện của Quốc hội và HĐND
- Tăng cường năng lực của Quốc hội và HĐND.