Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.132

Khách Online : 93

Dự án VIE/02/010, Thành phố Hồ Chí Minh

07:22 30/09/2004 | Lượt xem : 9906

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9906
    Tên dự án: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn II VIE/02/010

    Cơ quan thực hiện: UBND Thành phố Hồ Chí Minh

    Cơ quan tài trợ: UNDP
    Giám đốc dự án: Mai Quốc Bình

    Phó giám đốc: Nguyễn Trung Thông

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:
    86 Lê Thánh Tôn-Quận 1, HCM. ĐT: 08-8237490/91; 0903.727084, Fax: 08. 8237493, Email: vie02010@hcm.vnn.vn

    Ngân sách: Vốn ODA: 1.800.000 USD
     Vốn đối ứng: 200.000 USD

    Thời gian: 2003-2005

    Mục tiêu:

        1.Thực hiện thành công Chương trình cải cách hành chính 5 năm của Thành phố.
        2.Thực hiện thành công Nghị định Phân cấp, dựa trên cơ sở mô hình quản lý đô thị phân cấp.
        3.Nâng cao năng lực nguồn nhân lực Thành phố nhằm thúc đẩy và duy trì tiến trình cải cách của thành phố