Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.449

Khách Online : 161

Dự án VIE/02/016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

08:52 30/09/2004 | Lượt xem : 10377

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10377
    Tên dự án: Dự án hỗ trợ chương trình cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn II (UNDP) (VIE/02/016) 2003-2006

    Cơ quan thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    Cơ quan tài trợ: UNDP & Hà Lan
    Giám đốc dự án: Lã Văn Lý

    Quản đốc dự án: Nguyễn Đức Sơn

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:
        Nhà A9, Phòng 201,
        số 2 Ngọc Hà -Hà nội
        ĐT: 08043097(8)
        Fax: 7339117
        Email: - vie02016@ undp.org.vn

    Ngân sách:
     2.200.000 USD
     Vốn đối ứng: 257.800 USD (hiện vật)

    Thời gian: 3 năm (2003-2006)

    Mục tiêu:

        1. Tăng cường năng lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm hỗ trợ công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy ở trung uơng và địa phương theo hướng đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công của ngành.
        2. Tăng cường năng lực thể chế và nguồn nhân lực của một số đơn vị đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện Kế hoạch hành động cải cách hành chính của Bộ thời kỳ đến năm 2005.
        3. Hỗ trợ thực hiện chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước toàn ngành.
        4. Chia sẻ các kết quả và công cụ thông tin tới các dự án cải cách hành chính khác và các cơ quan hữu quan nhằm góp phần tăng cường năng lực quản lý cải cách hành chính.