Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.649.891

Khách Online : 52

Dự án VIE/03/010, Bộ Tài chính

07:34 30/09/2004 | Lượt xem : 9661

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9661
    Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực phân tích chính sách tài chính”

    Cơ quan thực hiện: Bộ tài chính

    Cơ quan tài trợ: UNDP
    Giám đốc dự án: Phạm Công Minh
    Điều phối viên: C.Chi

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:
        Số 4, Ngõ 1, Hàng Chuối
Hà Nội, ĐT: 9722208, Fax: 9722207

    Ngân sách: ODA: 950.000USD
        Vốn đối ứng: 50.000USD

    Thời gian: (1/1/2004-31/12/2006)

    Mục tiêu:

    Mục tiêu phát triển: Giúp Chính phủ tạo một cơ chế đáp ứng linh hoạt và kịp thời cho việc duy trì năng lực phân tích nhằm xây dựng chính sách và đối thoại về những vấn đề nổi lên trong lĩnh vực quản lý tài chính công định hướng vào người nghèo.

    Mục tiêu trước mắt:
        - Nâng cao năng lực phân tích chính sách, tập trung vào một nhóm nòng cốt các cán bộ ở cấp hoạch định chính sách tài chính, trang bị đủ kiến thực chuyên môn, các kênh thông tin và tài liệu cần thiết và công cụ làm việc để đảm bảo duy trì tính bền vững của sự hỗ trợ sau khi Chương trình hết thời hạn hoạt động.
        - Tăng cường trao đổi, đối thoại về các kinh nghiệm, phát kiến chính sách mới hình thành hoặc đang thử nghiệm giữa các cơ quan Chính phủ, giữa các cấp chính quyền Trung ương và địa phương, cũng như với các cơ sở nghiên cứu và học giả (cả trong lẫn ngoài nước).
        - Tiến hành một số phân tích chính sách tài chính (với sự hỗ trợ của tư vấn trong và ngoài nước) nhằm mục đích vừa có kiến nghị-sản phẩm phân tích chính sách cụ thể phục vụ các mục tiêu ưu tiên trước mắt của Chính phủ vừa nâng cao năng lực phân tích và tăng cường kinh nghiệm cho các cán bộ tham gia phân tích.