Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.164.750

Khách Online : 4.698

Việt - Đức bàn về cải cách chính quyền địa phương

14:10 13/07/2011 | Lượt xem : 1349

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1349

"Cải cách chính quyền địa phương, chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức" là nội dung chính cuộc Hội thảo khoa học do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện KAS tại Hà Nội tổ chức, chính thức khai mạc ngày 7/7 tại thành phố Đà Nẵng. [Seperator]

Mục đích của hội thảo nhằm tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam và Đức; nhu cầu nghiên cứu và các bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy cải cách chính quyền địa phương trong giai đoạn mới ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo đã được nghe các nhà khoa học, các nhà quản lý Việt Nam và Đức báo cáo kinh nghiệm cải cách chính quyền địa phương tại Đức; tổng quan thực tiễn cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam trong những năm đổi mới - xu hướng và những vấn đề đặt ra trong cải cách chính quyền địa phương...

Trong những năm gần đây, sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào cộng đồng quốc tế đã cải thiện vị thế và hình ảnh của một Việt Nam mới - một nhà nước pháp quyền thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tuy nhiên, yêu cầu của sự phát triển bền vững, ổn định của Nhà nước và xã hội đang tiếp tục đòi hỏi phải củng cố, phát triển và xây dựng các cơ sở pháp lý cơ bản đặt nền tảng cho việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, cải cách bộ máy Nhà nước, phát huy dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trước thực tiễn trên, Viện Nhà nước và Pháp luật đã triển khai một hướng nghiên cứu về kinh nghiệm nước ngoài về cải cách chính quyền địa phương. Hội thảo lần này nằm trong khuôn khổ hướng nghiên cứu này.

Hội thảo kết thúc ngày 8/7./.

Theo http://www.vietnamplus.vn