Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.794.461

Khách Online : 49

Cải cách nguồn nhân lực

13:26 28/10/2004 | Lượt xem : 12000

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 12000
1. Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN
2. Thay đổi văn hóa công vụ Việt Nam: Một cách nhìn của người nước ngoài