Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.125.672

Khách Online : 242

Cải cách nguồn nhân lực

13:26 28/10/2004 | Lượt xem : 11846

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11846
1. Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN
2. Thay đổi văn hóa công vụ Việt Nam: Một cách nhìn của người nước ngoài