Tin Video

Sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Sơn La

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.344.963

Khách Online : 39

Cải cách nguồn nhân lực

13:26 28/10/2004 | Lượt xem : 11943

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11943
1. Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN
2. Thay đổi văn hóa công vụ Việt Nam: Một cách nhìn của người nước ngoài