Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.134

Khách Online : 57

Hà Tĩnh: Hơn 1.680 hồ sơ hành chính cấp huyện bị quá hạn, vì sao?

14:55 25/03/2019 | Lượt xem : 4105

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4105
Từ đầu năm 2019 cho đến ngày 10/3, Hà Tĩnh có 1.680 hồ sơ hành chính cấp huyện bị quá hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Nhiều đơn vị có số lượng hồ sơ quá hạn hiển thị trên Cổng dịch vụ công trực tuyến lớn như: TP. Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Hương Khê, Thị xã Kỳ Anh...

Số hồ sơ thực tế mà TP Hà Tĩnh trả cho người dân bị quá hạn từ đầu năm đến nay chỉ là 1
. Tuy nhiên, do cán bộ chuyên môn chậm kết thúc quy trình xử lý trên phần mềm
 nên số lượng hồ sơ quá hạn trên cổng dịch vụ công của thành phố rất lớn


Là địa phương luôn dẫn đầu các đơn vị cấp huyện trong công tác cải cách hành chính, tuy nhiên trong hơn 2 tháng đầu năm 2019, TP. Hà Tĩnh là địa phương có số lượng hồ sơ quá hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến lớn nhất. Theo thống kê, đến hết ngày 9/3 trên Cổng dịch vụ công, thành phố đã có trên 500 hồ sơ quá hạn.
Lý giải về con số này, Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP. Hà Tĩnh Trần Quang Toản khẳng định: Số hồ sơ thực tế mà thành phố trả bị quá hạn cho người dân từ đầu năm cho đến nay chỉ là 1 hồ sơ. Số lượng chậm thể hiện trên Cổng dịch vụ công lớn là do cán bộ chuyên môn chưa kết thúc quy trình xử lý trên phần mềm nên hệ thống vẫn báo quá hạn.
Sau thành phố Hà Tĩnh, Can Lộc là huyện "nhì bảng" về số hồ sơ bị quá hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Theo thống kế từ đầu năm đến hết ngày 10/3, Can Lộc đã có khoảng 400 hồ sơ bị quá hạn. Trong số này, ngoài Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thì có nhiều xã có số lượng lớn như: Quang Lộc: 158 hồ sơ, Thường Nga 27 hồ sơ, Trường Lộc 15 hồ sơ...
Ngoài TP. Hà Tĩnh và huyện Can Lộc, hiện nay các địa phương đang có số lượng hồ sơ quá hạn lớn trên dịch vụ công như: huyện Hương Khê (218 hồ sơ), huyện Kỳ Anh (156 hồ sơ), Thị xã Kỳ Anh (171 hồ sơ), huyện Thạch Hà (85 hồ sơ)...
Đánh giá về thực trạng trên, ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc cho rằng, việc để số lượng hồ sơ quá hạn lớn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến chủ yếu là do con người. Trên thực tế, hiện nay số hồ sơ quá hạn của cấp xã đang xử lý là khoảng 53 bộ, còn số hồ sơ quá hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện hiện nay là không có. Có một số lượng lớn hồ sơ, thủ tục trả đúng hạn cho người dân, tuy nhiên do cán bộ, nhân viên thao tác chậm, thao tác sai, thậm chí là không thao tác trên phần mềm dịch vụ công nên hồ sơ bị quá hạn.
Có thể nói, việc để số lượng hồ sơ quá hạn lớn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh những lý do khách quan đã cho thấy những hạn chế về năng lực, kỹ năng, ý thức trong ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ chuyên môn và vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, đốn đốc của lãnh đạo các địa phương…

Nguồn: baohatinh.vn