Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.696.644

Khách Online : 148

Hiện đại hóa nền hành chính

16:16 26/04/2006 | Lượt xem : 9491

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9491
Báo cáo kết quả nghiên cứu về cải cách hành chính tại Pháp và Đức của Đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ (từ ngày 13/3/2006 đến ngày 25/3/2006)