Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.734.169

Khách Online : 44

Tin nổi bật

 • /DATA/2021/11/khcn-10_52_42_432.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  MỘT SỐ ĐỀ XUẤT MỚI

  * Bộ Khoa học và Công nghệ: Vị trí việc làm và định mức biên chế công chức ngành Khoa học và Công nghệ* Thanh tra Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra* Thẩm quyền thanh tra trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ...

 • /DATA/2021/11/27_07_2021vtlmai-10_48_21_656.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phải hết sức kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư công

  Chiều 27/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025....

 • /DATA/2021/11/tracuuvssid240521-10_43_35_038.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách hành chính

  “Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành”, yêu cầu trên được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đặt ra với các đơn vị trong toàn ngành....

 • /DATA/2021/11/bo_tai_chinh_cai_cach_thu_tuc_hanh_chinh_ung_dung_hieu_qua_cong_nghe_thong_tin_29__4039-10_36_11_279.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Tài Chính: cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin

  Bộ Tài chính chủ động triển khai kế hoạch cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp....

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kịp Thời Tháo Gỡ Các Kiến Nghị Về Quy Định Hoạt Động Kinh Doanh

  Từ nay đến ngày 30/9/2021, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quan tâm chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào rà soát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh....

 • /DATA/2021/11/22414650930206965781887661759659692534106119n_16274643462371376533680-10_28_36_194.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quốc hội phê chuẩn 4 phó thủ tướng và 22 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới

  Bốn phó thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, cùng 22 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã được Quốc hội khóa XV phê chuẩn cho nhiệm kỳ 2021-2026....

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đồng Tháp: tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

   * Tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác cải cách hành chính Qua 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt những kết quả tốt. Trong đó, để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các Kế hoạch: Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  An Giang: thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  Trong kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang dành ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghệ thực phẩm, dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, tiểu thủ công nghiệp, logistics, làng nghề truyền thống có hàm lượng khoa học và công nghệ… Trong đó, chú trọng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chuyển ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khánh Hòa: sở tư pháp chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

  6 tháng đầu năm, nhờ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã chuyển biến tích cực....

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Ngãi: tập trung rà soát và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 519-CV/TU chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí cải cách hành chính của ...