Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.954.950

Khách Online : 100

Tin nổi bật

 • /DATA/2019/09/a19-11_51_45_908.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Không ước mơ mà phải hành động

  “Chúng ta có vinh dự và trách nhiệm để nuôi dưỡng, tiếp sức cho những ước mơ đó trở thành hiện thực. Phải chăng điều đó là sự tương đồng với phát biểu: “Chúng ta trở nên lớn lao bởi những ước mơ” của vị Tổng thống Hoa Kỳ thứ 28, ngài Woodrow Wilson”, Thủ tướng nói.Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động” ...

 • /DATA/2019/09/a13-12_32_27_988.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

  Ngày 09/9/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 320/TB-VPCP, thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông....

 • /DATA/2019/09/a11-12_11_22_655.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy cải cách môi trường kinh doanh

 • /DATA/2019/09/z67-15_33_00_695.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sẽ có kỳ sát hạch tập trung cho công chức trước khi tuyển dụng

  Phần thi kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ sẽ được tách riêng để giao cho các trung tâm độc lập tổ chức sát hạch tập trung cho cả nước và cấp chứng chỉ cho ứng viên trước khi các cơ quan tuyển dụng thi tuyển chuyên ngành....

 • /DATA/2019/09/e14-14_46_11_069.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Gỡ vướng mắc trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Trong lần trao đổi công việc với chúng tôi, lãnh đạo một huyện tâm sự: Địa phương cũng có cái khó trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rõ nhận thấy nhất là năng lực cán bộ tư pháp còn những hạn chế trong công tác tham mưu, thực thi công vụ....

 • /DATA/2019/09/e13-14_40_03_902.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vai trò nhà nước đối với dịch vụ công trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính

  Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cải cách hành chính, Nhà nước không chỉ tổ chức, quản lý xã hội bằng các thiết chế pháp luật mà còn phải thông qua việc thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của người dân - cung ứng các dịch vụ công cho xã hội. Để thực hiện tốt chức năng này, cần phải đổi mới và xác định rõ hơn vai trò, chức năng của bộ máy nhà nước nói chung, vai trò, trách nhiệm trong cung cấp dịch ...

 • /DATA/2019/09/e11-14_23_49_980.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020

  Ngày 22/08/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020....

 • /DATA/2019/08/e0-11_03_51_287.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trọng dụng, đãi ngộ nhân tài: Vấn đề cốt lõi để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong giai đoạn hiện nay

  Nhân tài là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội, dân tộc, cộng đồng, là lực lượng tổ chức, tiên phong, quyết định tốc độ, trình độ, chất lượng phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài là vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đặc biệt là trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược giai đoạn hiện nay....

 • /DATA/2019/08/q35-11_14_28_139.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tuân thủ quy luật khách quan trong xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

  Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước phải phù hợp với quy luật khách quan. Tuân thủ quy luật khách quan trong xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước là yêu cầu cần thiết đối với mỗi quốc gia hiện đại trong xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân. ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng

  Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật diễn ra ngày 05/8, Chính phủ thảo luận về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; dự án Luật sửa đổi, bổ ...