Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.539.633

Khách Online : 11

Bộ Tài chính: Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

15:01 01/07/2020 | Lượt xem : 3869

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3869
Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Bộ Tài chính ra Thông báo số 373/TB-BTC yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao đối với Bộ Tài chính tại Nghị định này.
Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, trọng tâm là việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy trình; làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.
Cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị phải đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đối với các đơn vị có thủ tục hành chính tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia) để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Các đơn vị rà soát, quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày mẫu kết quả thủ tục hành chính điện tử theo lĩnh vực quản lý đối với văn bản chuyên ngành để đảm bảo sự thống nhất. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện kết nối, tích hợp, triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết…
Ngoài ra, Thông báo số 373/TB-BTC còn nêu rõ trách nhiệm của một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên…

Nguồn: chinhphu.vn