Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.629

Khách Online : 40

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: TẬP TRUNG RÀ SOÁT PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, KINH DOANH

14:45 07/05/2021 | Lượt xem : 7827

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7827
Ngày 26/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội; Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Tại cuộc họp với Ủy ban về các vấn đề Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các lĩnh vực phụ trách của Ủy ban có tính gắn bó với nhau và lan tỏa nhanh. Khẳng định quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội…, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban không chỉ quan tâm đến các vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách mà còn phải hết sức quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các vấn đề xã hội.
Cùng với đó, Ủy ban chủ động rà soát khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; chủ động xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia…
*Chiều cùng ngày, làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về sự cần thiết có chiến lược định hướng dài hạn trong việc xây dựng pháp luật nói chung để bảo đảm tính chủ động, vai trò dẫn dắt của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, cũng như bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các đề xuất về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương xây dựng pháp luật, chỉ đưa vào chương trình xem xét những dự án luật, pháp lệnh đủ điều kiện.
Về Đề án rà soát pháp luật hiện hành, phát hiện chồng chéo mâu thuẫn, kiến nghị giải pháp khắc phục, trước mắt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát pháp luật hiện hành tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; phối hợp cùng Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội để cùng Chính phủ xem xét, điều chỉnh một số luật nếu thấy cần thiết.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, Ủy ban Pháp luật cũng như các cơ quan của Quốc hội sẽ giúp Quốc hội tăng cường quan hệ với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, vì theo quy định thì một trong những yếu tố đo lường chất lượng hoạt động của Quốc hội là công tác phối hợp giữa Quốc hội với các cơ quan.
* Chiều ngày 28/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, Đảng đoàn Quốc hội đang triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV cũng đã thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, trong đó xác định 8 nhóm nội dung trọng tâm mà Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Thành tựu Quốc hội đã đạt được trong 75 năm qua và nhất là trong nhiệm kỳ khóa XIV là rất lớn. Tuy nhiên, qua các cuộc làm việc với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vẫn còn dư địa để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội như: Tiếp tục cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp, nâng cao chất lượng tổng hợp các phiên thảo luận tại tổ để tập trung thảo luận, tranh luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Về công tác lập pháp, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần chủ động hơn, phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường sáng kiến lập pháp, có cơ chế hỗ trợ tối đa để các đại biểu, các cơ quan của Quốc hội thực hiện được sáng kiến lập pháp; khắc phục tình trạng bị động, chờ đợi các cơ quan trình vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ phá vỡ sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, việc Quốc hội quyết định chương trình lập pháp hằng năm không mâu thuẫn gì với việc có định hướng, chiến lược xây dựng pháp luật trong trung hạn và dài hạn (5 - 10 năm) để trên cơ sở đó xác định các ưu tiên lập pháp trong từng năm.
Chủ tịch Quốc hội nhất trí với đề xuất của Ủy ban về lựa chọn các chuyên đề giám sát phù hợp, có trọng tâm, khả thi, có chiều sâu, tránh dàn trải, chồng chéo; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội...; tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật; tăng cường các hoạt động giải trình ở Hội đồng Dân tộc, các ủy ban; tăng cường hậu giám sát, tập trung giám sát thông báo kết luận của đoàn giám sát đã triển khai trước đó...
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cơ bản tán thành các đề xuất của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội cũng như của Ủy ban. Trong đó, việc Ủy ban đề nghị được chủ động thí điểm chuyển đổi số trong một số hoạt động là rất tốt. Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đã nêu mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội. 
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, qua việc thí điểm chuyển đổi số, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tư vấn, tham mưu cho Quốc hội trong việc xây dựng Quốc hội điện tử. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị trong kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có thể xây dựng một số báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…, từ đó cung cấp thông tin, góp phần tăng cường năng lực cho đại biểu Quốc hội về các lĩnh vực này.

Nguồn: ttxvn