Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.073

Khách Online : 55

Đắk Nông: Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

00:57 24/03/2023 | Lượt xem : 1692

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1692
Ngày 20/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hồ Văn Mười đã ký Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính năm 2023. 
Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra liên ngành do Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn; lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) làm Phó Trưởng đoàn. Các thành viên gồm lãnh đạo Phòng Tổ chức bộ máy (Sở Nội vụ); lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông); lãnh đạo Phòng Văn bản và Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp); lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TN-MT); chuyên viên Phòng Nội chính (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách (Sở Tài chính); chuyên viên Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ). 

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2023.

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; (8) Việc thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính; (9) Tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội; (10) Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 

Trưởng đoàn xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra từ Quý II/2023, kiểm tra tối thiểu từ 30% trở lên đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và đơn vị hành chính cấp huyện. Đoàn kiểm tra báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kết quả kiểm tra trong tháng 11/2023.


Nguyễn Thị Thu Hường, Giám Đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông