Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.074.141

Khách Online : 151

Hội nghị thường trực hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09:47 19/04/2019 | Lượt xem : 399

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 399

Sáng ngày 09/4, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tâm đắc với một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các vấn đề liên quan đến thí điểm sắp xếp, hợp nhất hiện nay đang còn một số vướng mắc cả về lý luận và thực tiễn, Bộ Nội vụ ghi nhận và tổng hợp, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi trong thời gian tới.
Liên quan đến vấn đề nhân sự được bầu cử do cơ quan nào quản lý biên chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, các cán bộ được bầu cử do Ban Tổ chức Trung ương phân bổ biên chế; cán bộ các cơ quan hành chính của chính quyền địa phương nằm trong tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao, các văn bản đã quy định rõ vấn đề này. Tuy nhiên, thực tế thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, đề nghị các địa phương tổng hợp và gửi Bộ Nội vụ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Về các kiến nghị liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, Bộ Nội vụ đã tổ chức một số hội nghị triển khai và đang xây dựng trình Chính phủ Kế hoạch sắp xếp và sẽ ban hành trong tháng 4/2019. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương lưu ý thực hiện nghiêm việc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14; khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt rồi mới xây dựng đề án sắp xếp, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra.
Về bố trí, sử dụng cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương chú trọng nguyên tắc sắp xếp đã được quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14; Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn các địa phương có nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp, sáng kiến nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi cho phù hợp…

Nguồn: moha.gov.vn