Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.237.708

Khách Online : 56

Kiểm tra hoạt động công vụ tại Đài Truyền hình Việt Nam

13:41 03/05/2019 | Lượt xem : 851

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 851
Sáng ngày 19/4, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác cho rằng, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, tuyển dụng viên chức là nội dung xuyên suốt của hoạt động công vụ, do đó, Đài Truyền hình Việt Nam cần thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong đó, cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn đối với người được bổ nhiệm; chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; khi thành lập, sắp xếp lại đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng người làm việc; rà soát kết quả thực hiện Kết luận số 724/KL-TTBNV ngày 11/11/2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đài Truyền hình Việt Nam phục vụ buổi kiểm tra, đặc biệt đối với các kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ tự chủ tài chính những năm vừa qua.
Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị:1. Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và 7, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; nghiên cứu cơ chế mới về vấn đề tài chính đối với đài truyền hình đảm bảo mục tiêu Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. 2. Đề nghị lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện phương án tổng thể đổi mới, tổ chức, sắp xếp các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn 2018 - 2020. 3. Có kế hoạch tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật, tăng thi tuyển, giảm xét tuyển; chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn và bổ nhiệm người lao động đúng quy định của pháp luật. 4. Đề nghị Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, đảm bảo đến cuối năm 2019 đạt 100% đơn vị được thanh tra, kiểm tra. 5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đặc biệt người đứng đầu cần bố trí thời gian tiếp công dân theo quy định…

Nguồn: moha.gov.vn