Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.627.321

Khách Online : 107

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

10:01 16/05/2019 | Lượt xem : 809

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 809
NDĐT - Sáng ngày 15/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng đồng chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2018, kinh tế - xã hội nước ta có những chuyển biến tích cực, toàn diện, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch mà Quốc hội giao.
Trong những thành tựu to lớn đó, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ cũng có những đóng góp nhất định trong kết quả chung với việc bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên ba lĩnh vực trọng tâm là: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, TTHC; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Năm 2018, Hội đồng tổ chức 12 phiên làm việc và hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (DN), hiệp hội trong và ngoài nước; tổ chức thành công Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (Báo cáo APCI 2018); đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách đối với các ngành kinh tế mũi nhọn và cải cách các vấn đề đang còn là rào cản, thách thức cho DN phát triển; được cộng đồng DN và xã hội đánh giá tích cực. Năm 2018, Hội đồng đã tham gia ý kiến đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành…
Tính từ năm 2018 đến nay, Chính phủ đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ); các bộ, ngành đã trình ban hành và ban hành được 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 136,5%, vượt 36,5% so yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ); giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng.
Riêng bốn tháng đầu năm, với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng, VPCP đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh trong Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Bussiness) của Ngân hàng Thế giới (WB); đã chủ trì điều phối và tổ chức các buổi làm việc của chuyên gia WB với các bộ, ngành liên quan để trao đổi về 6/10 chỉ số thành phần trong Doing Bussiness; đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan cập nhật, cung cấp kết quả cải cách về chính sách, quy định, TTHC của Việt Nam gửi WB, phục vụ xây dựng Báo cáo Doing Bussiness 2020; chủ trì bảy cuộc họp với 13 hiệp hội DN và các bộ, ngành liên quan để tiếp nhận 69 vấn đề vướng mắc của DN; đã kiến nghị giải quyết 54 vấn đề (15 vấn đề chưa đủ cơ sở xử lý), trong đó, 23 vấn đề đã được giải quyết; những vấn đề còn lại đã được các bộ tiếp thu và cam kết hoàn thành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN...
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Hội đồng tích cực, chủ động nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách và TTHC để mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho DN và người dân cũng như cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề thể chế còn nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, như: thuế, hải quan, đầu tư, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện năng, kiểm tra quản lý chuyên ngành… Chính phủ luôn luôn lắng nghe để chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho DN cũng như hành động cùng DN.
Để làm tốt việc này, Phó Thủ tướng đề nghị từng thành viên của Hội đồng phải phát huy được thế mạnh của tổ chức mình; tích cực tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, phản hồi về tính khả thi, tính hợp lý cũng như chi phí tuân thủ TTHC của các TTHC đã ban hành. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đề cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo đối với văn bản còn khiếm khuyết, không phù hợp, thiếu tính khả thi...
Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách TTHC tại bộ, ngành, địa phương; trong đó tập trung vào việc xây dựng, khảo sát, đánh giá theo chuyên đề như chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận điện năng; chuyên đề về chi phí tuân thủ TTHC…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố công khai cho cộng đồng DN và xã hội. Hằng năm, Hội đồng thực hiện đánh giá và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC là một hoạt động có ý nghĩa, tuy nhiên, cần phải cẩn trọng trong thực hiện, việc đánh giá phải thực chất và hiệu quả; gắn việc đánh giá Chỉ số này với việc thực hiện phòng, chống tham nhũng vặt.

Tin: THANH GIANG - Ảnh: LÊ SƠN