Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.654.543

Khách Online : 67

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Nội vụ về tinh gọn bộ máy, cải cách chính sách tiền lương

14:11 10/02/2020 | Lượt xem : 3486

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3486
Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ về tinh gọn bộ máy, cải cách chính sách tiền lương diễn ra chiều ngày 30/01, nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của Bộ Nội vụ nói riêng, ngành Nội vụ nói chung đã đạt được trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Hiện đang cân nhắc thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào ngày 01/01/2021 hay ngày 01/7/2021, tùy theo sự chuẩn bị của các cơ quan liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, cải cách chính sách tiền lương phải tiến hành đồng bộ với nhiều giải pháp, trong đó hai giải pháp mang tính đột phá, căn cơ nhất là phải sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế, giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị theo chỉ tiêu đến năm 2021 phải giảm được ít nhất 10%; đồng thời, phải tạo được nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó, việc đầu tiên là xây dựng hệ thống các chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị và vị trí việc làm do Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị.
Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc xây dựng các nội dung quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là một đề án lớn, phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo.
Phó Thủ tướng Chính phủ nhận định, đến năm 2021 có thể đạt được chỉ tiêu tinh giản 10% biên chế. Vì vậy, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phải rà soát lại theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị là “có bệnh nhân thì phải có bác sĩ, có học sinh thì phải có giáo viên” đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng không phải làm việc này một cách biệt lập mà phải đặt trong tổng thể sắp xếp, đổi mới lại các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực này, tránh tình trạng có đơn vị gia tăng dân số cơ hữu rất lớn nhưng không xin bổ sung thêm giáo viên như thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường sắp xếp lại các điểm trường, nhằm tiết kiệm tài sản, chi phí để nuôi bộ máy, tiết kiệm được giáo viên, từ đó bổ sung cho giáo viên ở những nơi còn thiếu.
Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, kiểm tra thật kỹ vấn đề đội ngũ y tế và kế toán học đường trên toàn quốc là hơn 80.000 người, thậm chí có những trường học ngay cạnh trạm y tế xã vẫn cứ phải có một y tế học đường.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp lại, tinh gọn đầu mối, đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực giáo dục.
Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2020 phải tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ và Bộ Nội vụ có thể phải thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu giảm được số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong khối đơn vị sự nghiệp, kể cả y tế và giáo dục. Đồng thời, phải đánh giá việc sắp xếp lại các huyện, xã, sắp xếp lại các tổ dân phố, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cơ sở giảm được bao nhiêu, phải tính toán kỹ để có cân đối nhu cầu.
Bộ Nội vụ cần có cơ quan chuyên trách giúp cho Bộ trưởng theo dõi vấn đề này, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện dự thảo các nghị định, làm cơ sở cho vấn đề cải cách chính sách tiền lương. Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, có hàng trăm đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, chỉ chờ nghị định là chuyển đổi được ngay nhưng giờ vướng mắc là chưa có nghị định.
Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý Bộ Nội vụ tham mưu giúp Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở để hoàn thiện Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị. Trong đó, cần lưu ý đến các khối cơ quan tư pháp (tòa án, viện kiểm sát).
Đồng thời, phải tiếp tục quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương. Các Ban, Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương./.

Nguồn: moha.gov.vn