Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.771.933

Khách Online : 210

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Văn phòng Chính phủ

13:52 07/01/2020 | Lượt xem : 1943

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1943
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ diễn ra chiều ngày 25/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, cả hệ thống phải chuyển động, đổi mới tư duy, kỷ luật kỷ cương, hành động quyết liệt, trong đó có trách nhiệm rất lớn của Văn phòng Chính phủ.
Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ cần tập trung làm tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, phải làm thật tốt nhiệm vụ xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Muốn vậy, phải căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và bám sát thực tế, tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm hiệu quả, khả thi. Phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời phát hiện, báo cáo tình hình, nguy cơ không hoàn thành.
Hai là, với vai trò rất quan trọng là tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt chức năng của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thống nhất quản lý hành chính nhà nước từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, Văn phòng Chính phủ phải không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp. Phạm vi và nội dung rất rộng, nhiệm vụ rất đặc thù và rất khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ phải có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt, tinh thần làm việc “vô tư, trong sáng”, tất cả vì mục tiêu chung.
Chủ động tham mưu với Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có cả việc tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng. Tích cực tham gia hơn nữa, đóng góp được nhiều nhất vào các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tích cực tham mưu nghiên cứu, soạn thảo, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật bảo đảm chất lượng, kịp thời, phù hợp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để cùng với các Bộ, cơ quan nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các chương trình, đề án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Cần chủ động hơn nữa nắm bắt tình hình thực tiễn cuộc sống, các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp phục vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ phải nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo; theo dõi sát diễn biến tình hình và chủ động phát hiện những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, chủ động tham mưu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời.
Ba là, phải lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, của doanh nghiệp để tham mưu tốt, đề xuất chính sách vì lợi ích của Nhân dân, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách. Phát huy hơn nữa hiệu quả các kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này.
Bốn là, tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương tiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tập trung vào việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020. Đặc biệt, phải đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa Khát vọng vươn lên của dân tộc. Tiếp tục theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp, đề xuất xử lý, trả lời, giải đáp kịp thời.
Năm là, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, thật sự thân ái, đoàn kết. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ phải đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải không ngừng học tập, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, làm việc công tâm khách quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sáu là, cán bộ Văn phòng Chính phủ phải có tâm, có tầm. Cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ. Từng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ phải ý thức được vai trò, vị trí của mình, tiếp tục cải cách, đổi mới, làm gương cho các cơ quan khác, làm gương cho toàn bộ hệ thống hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, chủ động thực hiện công việc. Phát huy truyền thống, từng cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, nâng cao năng lực để xứng đáng là cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện văn hóa công sở.  Cấp trên phải công tâm, khách quan, gương mẫu, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới; cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định. “Mỗi buổi giao ban Văn phòng Chính phủ không chỉ là một buổi trao đổi công việc mà còn là dịp gặp gỡ, sinh hoạt cơ quan với tinh thần dân chủ, chân tình và đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, động viên cùng nhau làm tốt nhiệm vụ”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nói…

Nguồn: baochinhphu.vn