Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.771

Khách Online : 38

Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

16:49 25/05/2021 | Lượt xem : 7284

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7284
Xem toàn văn Quyết định số 1149/QĐ-BNV và các Phụ lục, biểu mẫu kèm theo: Tại đây