Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.181.076

Khách Online : 31

Rà soát, giảm đầu mối trong các cơ quan tại Đà Nẵng

15:13 07/03/2019 | Lượt xem : 1211

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1211
Chiều 22/02, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới công tác Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian gần đây. Công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới sáng tạo. Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng thực hiện tốt Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Phát huy tối đa nguồn lực thiên nhiên và con người, truyền thống lịch sử để phát triển Đà Nẵng.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết, Kết luận về công tác công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy, về việc nêu gương; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW tạo chuyển biển tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, ông Phạm Minh Chính đề nghị Thành ủy Đà Nẵng nhanh chóng rà soát, sắp xắp xếp bộ máy, giảm đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị.
“Từ kinh nghiệm của Đà Nẵng và từ nhiều nơi, có vấn đề là phải đi khảo sát, đánh giá. Bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ là phải đi khảo sát. Rất mong các đồng chí phải quán triệt tinh thần này. Đề nghị các đồng chí rà soát lại quy hoạch. Quy hoạch xong thì phải đào tạo, bồi dưỡng cho họ để đến khi đề bạt, bổ nhiệm thì đầy đủ các tiêu chuẩn. Thứ hai là luân chuyển cán bộ để tạo ra sự năng động, sáng tạo. Chúng tôi đang đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện cán bộ trung ương phải biết địa phương, cán bộ địa phương phải biết Trung ương”- ông Phạm Minh Chính cho biết…

Nguồn: vov.vn