Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.771.412

Khách Online : 214

Sẽ có dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

10:00 08/07/2019 | Lượt xem : 1260

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1260
Theo kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đầu năm 2019.
Tất cả Bộ, ngành ở địa phương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đều phải khẩn trương tự rà soát các văn bản pháp luật về ngành, địa phương mình để chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh.
Hoạt động rà soát phải hoàn tất chậm nhất là quý III và để quý IV, Thanh tra Chính phủ tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng rà soát.
Đây không phải là việc riêng của khối hành pháp. Vì vậy, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cũng phải chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong phạm vi lĩnh vực mình phụ trách.
Trong các công việc trên, Thanh tra Chính phủ với chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng phải chủ trì xây dựng toàn bộ hai dự thảo nghị định và hai đề án. Trong số này, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được Chính phủ thông qua.
Nghị định còn lại là về kiểm soát tài sản, thu nhập, liên quan đến nhiều quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, lấy luật năm 2018 làm căn cứ kê khai tài sản “lần đầu”, với hàm ý gần như loại trừ trách nhiệm pháp lý với những kê khai trước đây mà vì lý do nào đó chưa chính xác, đầy đủ. Gắn với “lần đầu” này là phân công lại các đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và quản lý thông tin tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Trong đó, vai trò của Thanh tra Chính phủ được đề cao hơn, để quán xuyến việc kê khai tài sản, thu nhập của nhóm quan chức khá rộng, từ giám đốc sở trở lên.
Cũng liên quan đến nghị định này là đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập mà vai chủ trì là Thanh tra Chính phủ và vai phối hợp là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ liên quan khác. Chính phủ yêu cầu đề án phải được trình trong quý IV/2019...

Nguồn: plo.vn