Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.380.495

Khách Online : 37

Tài liệu Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR Index 2021) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021)

16:05 25/05/2022 | Lượt xem : 1736

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1736
Mời xem Tài liệu: Tại đây