Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.156

Khách Online : 55

TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHIÊN HỌP THỨ TƯ CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

17:38 19/04/2023 | Lượt xem : 2574

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2574
Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trân trọng đăng tải Tài liệu phục vụ Phiên họp tại FILE đính kèm:

File đính kèm

Công văn số 487/VPCP-TH: Tải về
Công văn số 10/VPBCĐCCHC: Tải về
Tài liệu Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ: Tải về
Báo cáo chuyên đề CCTTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tải về