Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.627.663

Khách Online : 39

Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo các Bộ trưởng xử lý ngay vấn đề gây bức xúc cho dân

09:00 14/05/2019 | Lượt xem : 556

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 556
Nêu rõ nhiệm vụ từ nay đến cuối năm rất nặng nề, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, càng khó khăn càng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2019 của cả nước và từng Bộ, ngành, địa phương. Các Bộ, ngành, địa phương phải đề ra các giải pháp, đối sách khả thi trước mắt và trung hạn, phù hợp với những diễn biến mới của cả tình hình trong nước và quốc tế.
Nhắc lại phương châm 12 chữ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, bám sát mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và hằng quý để điều hành. Cắt giảm thủ tục hành chính thực chất hơn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh quyết liệt, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ nhắc tới việc một số tỉnh phản ánh trình hồ sơ lên một số Bộ để rất lâu, rất chậm và yêu cầu phải xử lý tình trạng này. “Phần lớn hồ sơ trình tôi ký trong ngày, nhưng tôi cũng nghe nói có hồ sơ để 5 đến 6 tháng chưa trình lên Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.
Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ trước hết nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, không vì tăng trưởng mà vi phạm chỉ tiêu lạm phát. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành thực hiện tốt chính sách tiền tệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, có biện pháp bảo đảm tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hợp lý để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.  
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện để sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư công và chủ trương xây dựng Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước. Đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Sớm trình Thủ tướng Chính phủ Đề án xử lý tranh chấp thương mại quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh.
Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính là vấn đề rất quan trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo đầy đủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ tháng 5, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo… Sớm xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết cụ thể hóa một số chính sách hỗ trợ quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Nguồn: vov.vn