Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.292

Khách Online : 11

Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên: “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”

15:38 13/03/2023 | Lượt xem : 1594

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1594
Dự kiến vào ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với Thanh niên với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hội nghị đối thoại sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu trực tiếp tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, địa chỉ số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội; Điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 593/KH-BNV ngày 19/02/2023 của Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.

Hội nghị đối thoại được thực hiện với mục đích: thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối thoại với thanh niên; Nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.

Nội dung đối thoại, tập trung vào việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0. Những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Cũng theo Kế hoạch, Bộ Nội vụ được giao:

Thứ nhất, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Đăng tải Kế hoạch đối thoại và Thông báo kết luận đối thoại của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định. 

Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị đối thoại và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong đó: Trưởng ban Ban Tổ chức là Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Trưởng ban Ban Tổ chức là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Thành viên Ban Tổ chức: Lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Chuẩn bị nội dung, kịch bản điều hành, chương trình Hội nghị đối thoại. 

Thứ hai, phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuẩn bị các nhóm câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của thanh niên đảm bảo rõ ràng, chính xác, sát với nhu cầu thực tiễn của thanh niên. 

Thứ ba, chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, phục vụ Hội nghị đối thoại. 

Thứ tư, tham dự và trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại Hội nghị đối thoại theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ năm, chủ trì xây dựng phóng sự tổng quan với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0” (thời lượng không quá 10 phút) và các clip minh họa theo nhóm vấn đề đối thoại. 

Thứ sáu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phân công và bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị, gồm: Họp Ban Tổ chức chuẩn bị hội nghị; xây dựng phóng sự tổng quan, các clip minh họa theo vấn đề đối thoại, kịch bản điều hành, thuê người dẫn chương trình,... và các nội dung liên quan.

Các Bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch.


Anh Cao (Kế hoạch số 593/KH-BNV)