Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.812

Khách Online : 26

Tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng viên chức ngành NN&PTNT

15:19 05/01/2022 | Lượt xem : 1368

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1368

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Theo đó, viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; được cơ quan, đơn vị quản lý viên chức cử tham dự kỳ thi thăng hạng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp được cử dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 4 Thông tư này. 2. Có thành tích xuất sắc như sau: a) Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên; hoặc được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên; b) Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III: Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV được khen thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ngoài ra, dự thảo nêu rõ cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Theo đó, viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là viên chức có tất cả các bài kiểm tra, sát hạch ở vòng 2 (chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ; tin học) đạt từ 50/100 điểm trở lên lấy theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp trong số chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Viên chức có kết quả kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn; viên chức có thành tích khen thưởng cao hơn; viên chức là nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); viên chức có thời gian công tác nhiều hơn; viên chức có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hiện tại lâu hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được thì Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thảo luận và quyết định theo đa số.

Không bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.

Nguồn: baochinhphu.vn