Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.628.030

Khách Online : 357

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: Đôn đốc nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

09:00 06/08/2019 | Lượt xem : 1414

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1414
Ngày 29/7, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với 12 Bộ, cơ quan để đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử. 
Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, 100% các Bộ, cơ quan đã thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Hiện đã đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng có ý nghĩa, như: Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-Cabinet). 
Về xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, các Bộ, ngành đang triển khai nâng cấp hệ thống này, trong đó có một số Bộ đã hoàn thành hoặc đang thử nghiệm. 
Văn phòng Chính phủ cũng đang phối hợp với các Bộ, cơ quan để kết nối một số dịch vụ công thiết yếu, phục vụ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia dự kiến trong tháng 11/2019. 
Các Bộ, cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia; từ ngày 12/3/2019 đến ngày 21/7/2019, đã có 68.257 văn bản gửi và 203.553 văn bản nhận; 62/95 Bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành; có 85/95 cơ quan đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ... 
Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg, có 7 Bộ, cơ quan trong số 12 Bộ, cơ quan kiểm tra đã hoàn thành… 
Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, cơ quan cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư để đảm bảo thực hiện cho việc triển khai văn bản điện tử có ký; thống nhất phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ Văn phòng Chính phủ tới các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tránh lãng phí; sớm ban hành các văn bản, hướng dẫn về định mức, đơn giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin; có tài liệu hướng dẫn về kết nối, liên thông các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương với hệ thống thông tin của Chính phủ… 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Thủ tướng là quyết tâm làm cho được Chính phủ điện tử. Đồng thời, đề nghị các Bộ, cơ quan tập trung vào một số nhiệm vụ. Trong đó, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ triển khai chậm hoặc chưa đáp ứng yêu cầu và những nhiệm vụ sắp đến hạn, tránh để nợ đọng, nhất là các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ…

Nguồn: baochinhphu.vn