Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.654.708

Khách Online : 55

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: Kiểm tra 15 Bộ, cơ quan về xây dựng Chính phủ điện tử

14:36 09/03/2020 | Lượt xem : 39195

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 39195
Phát biểu tại buổi làm việc với 15 Bộ, cơ quan về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính diễn ra chiều ngày 28/02, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ là không để nhiệm vụ nào không hoàn thành, đặc biệt trong thời điểm đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 thì vấn đề rất quan trọng là cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, tập trung cung cấp dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp.
“Chúng ta phải cải cách tốt để tạo dư địa tăng trưởng trong thời điểm năm nay khó khăn vì đang tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh”, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh.
Vì vậy, Tổ công tác làm việc với 15 Bộ, cơ quan nhằm tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó có các vấn đề như cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và kiểm tra lại các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao liên quan xây dựng Chính phủ điện tử tại các Bộ, cơ quan.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và sự chung tay của các Bộ, địa phương, kết quả ban đầu là đáng khích lệ. Trong đó, 3 sản phẩm: Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được bình chọn là những sự kiện công nghệ thông tin tiêu biểu trong năm 2019.
Công tác xây dựng, rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng được các Bộ tham gia mạnh mẽ. Trong đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, lộ trình và cách làm đang được Bộ hoàn thiện; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo và đã có những phản hồi tích cực trong nhân dân.
Tuy nhiên, theo Tổ trưởng Tổ công tác, dù có nhiều cố gắng nhưng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, quan điểm Thủ tướng Chính phủ là phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc phát triển Chính phủ điện tử. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan, Tổ công tác sẽ báo cáo tổng hợp việc Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan về các nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị, đối với những nghiệm vụ được ghi trong Nghị quyết số 17/NQ-CP, các Bộ, cơ quan phải thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến kết nối chia sẻ dữ liệu, định danh xác thực điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử... Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị những Bộ, cơ quan có nhiệm vụ đang chậm cần đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu không nhiệm vụ nào không thực hiện và không để nhiệm vụ nào quá hạn.
Về gửi nhận văn bản điện tử, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, đây là quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, nếu làm tốt sẽ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được khoảng 1.200 tỷ đồng/năm, vì vậy, đề nghị các Bộ, cơ quan phải quyết tâm để đến tháng 6/2020 gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp. Về thực hiện dịch vụ công, ở thời điểm dịch bệnh hiện nay, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh phải đẩy mạnh thực hiện đưa dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Nguồn: baochinhphu.vn