Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.594

Khách Online : 120

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:"người chạy chức, chạy quyền là không dùng"

10:46 30/03/2019 | Lượt xem : 657

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 657
Sáng ngày 21/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả 5 đoàn điểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra theo đúng chương trình, kế  hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, kiến nghị được nhiều nội dung cần phải xem xét, giải quyết trong thời gian sắp tới.
Qua hoạt động kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều hoạt động sinh động, thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các kết quả đạt được cụ thể hơn, đồng đều hơn. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” dần được khắc phục.


 Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: Trí Dũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết, chỉ thị vẫn còn hình thức, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, một số nơi nhận thức chưa thật sâu sắc, chưa hiểu thấu hết yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất của xây dựng Đảng, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, mắc bệnh thành tích, sợ khuyết điểm, đặc biệt đối với những người khi đã vướng vào khuyết điểm thì không dám, không quyết tâm làm, hoặc có làm thì làm qua loa cốt để đối phó. Khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh có chuyển biến nhưng chưa đều.
Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyên gương người tốt, việc tốt, phê phán cái xấu, đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định đã có, với tinh thần là kiên quyết, kiên trì, xây đi đối với chống, bồi dưỡng cái tốt, nhắc nhở và phải có kỷ luật đối với những nơi làm chưa tốt. Đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chống tình trạng co cụm, ngăn chặn thông tin xấu, độc nói xấu lẫn nhau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Cũng dè chừng dần những tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Chuẩn bị Đại hội lại vận động, tìm mọi cách. Phải cảnh báo vấn đề này. Đó chính là xây dựng Đảng, liên quan đến vấn đề con người. Cần gì phải "chạy", Tôi đã nói rồi, "chạy" là không dùng, cái gì đến tự sẽ đến, “hữu xạ tự nhiên hương”
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có người nói thì rất hay nhưng trong hành động thì ngược lại. Nói một đằng làm một nẻo. Cái này chính là xây dựng Đảng, xây dựng con người, xây dựng tổ chức nên tổ chức chỗ nào xộc xệch thì chấn chỉnh. Chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc, nhất là hiện nay đã bàn về vấn đề nhân sự thì phải hết sức cảnh giác. Cho nên phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, vị trí quan trọng trong xây dựng con người, xây dựng tổ chức, xây dựng phương thức làm việc. Có 3 điều đó thì mới có kinh tế - xã hội phát triển, con người lành mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới cần phải tiếp tục được đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa, đáp ứng mong muốn của quần chúng Nhân dân.
Tại cuộc họp, Bộ Chính trị nhất trí ra Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra ở 15 cấp ủy và tổ chức đảng…

Nguồn: vov.vn