Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.654.825

Khách Online : 62

Xử lý các cán bộ nghỉ hưu: Nếu luật hóa cần làm rõ tính pháp lý

16:00 03/06/2019 | Lượt xem : 409

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 409
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức bổ sung quy định cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đó phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.
Cơ quan thẩm tra dự án luật đề nghị nghiên cứu quy định về các hình thức xử lý kỷ luật phải bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cá nhân về vật chất, tinh thần mà người có hành vi vi phạm đã được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu nhằm có tính răn đe, thuyết phục cao hơn. 
Thảo luận tại tổ về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà (đoàn Phú Yên) cho biết, về hình thức xử lý đối với cán bộ đã nghỉ hưu có vi phạm thời gian vừa qua làm rất tốt, tạo ra hiệu ứng trong công tác xây dựng, chỉnh đối Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng.
Tuy nhiên, việc luật hoá cần cụ thể để rõ tính pháp lý của những văn bản mà ngày xưa những người này chịu trách nhiệm khi còn giữ chức vụ.
Đại biểu Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu cho biết, vừa qua tại địa phương cũng có một loạt công chức, cán bộ vi phạm, tuy nhiên họ đã nghỉ hưu. Do vậy, bây giờ chỉ xử lý về mặt Đảng tại nơi họ sinh sống.
Bên cạnh đó, những công chức, cán bộ đã về hưu này cũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ ở mức khiển trách, cảnh cáo, hoặc “kiểm điểm sâu sắc”.
Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu cũng cho rằng cần có những hình thức xử phạt cụ thể để có sự răn đe cho những người sau, tránh trường hợp cán bộ trước vi phạm được, cán bộ sau cũng có thể vi phạm và thậm chí làm quá hơn!
Cũng nêu ý kiến về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Trang (đoàn Vĩnh Long) cho rằng việc xử lý nghiêm một số cán bộ nghỉ hưu có vi phạm trong quá trình công tác trước đây đã tạo hiệu ứng đồng tình trong xã hội, hạ cánh không an toàn. Tuy nhiên, nữ đại biểu đề nghị cân nhắc để quy định sao cho phù hợp.
“Xử lý cán bộ vi phạm thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, Nhà nước nhưng là cán bộ với nhau cũng thấy xót xa! Luật hoá cũng cần cân nhắc thấu đáo, vừa đảm bảo tính pháp lý và đạo lý” - nữ đại biểu nói…
* “Giáng chức” là hình thức kỷ luật kiểu nể nang hay răn đe?
Chính phủ đề nghị bỏ quy định hình thức kỷ luật này vì dễ né "cách chức", tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giữ lại "cách chức" là cần thiết.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được trình Quốc hội cho ý kiến. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, điều 79 của Luật Cán bộ, công chức điều chỉnh về các hình thức kỷ luật để tương ứng với các hình thức kỷ luật của Đảng. Trong đó, bỏ hình thức kỷ luật “giáng chức” để bảo đảm xử lý kỷ luật nghiêm đối với người giữ chức vụ có hành vi vi phạm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào hai phương án. Chính phủ ủng hộ phương án không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức, bởi vì việc quy định đồng thời 2 hình thức kỷ luật “giáng chức” và “cách chức” áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức “giáng chức” thay vì phải áp dụng hình thức “cách chức”.
Hơn nữa, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm. Hình thức “giáng chức” thực chất là bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn, trong khi đó tại vị trí được bổ nhiệm đã xác định đủ số lượng lãnh đạo, quản lý.
“Để bảo đảm tính nghiêm minh, sự nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm của công chức lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng lợi dụng quy định để xử lý kỷ luật ở mức độ nhẹ hơn thì dự thảo Luật không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức” - ông Lê Vĩnh Tân nói.
Đồng tình với quan điểm của Chính phủ, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị cần bỏ hình thức kỷ luật giáng chức đối với cán bộ công chức vi phạm.
Phương án 2 mà Chính phủ trình ra là giữ hình thức kỷ luật giáng chức như Luật Cán bộ, công chức hiện hành, bởi vì quy định hình thức xử lý kỷ luật “giáng chức” đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết. Việc bỏ đi một hình thức kỷ luật sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.
Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật - cơ quan thẩm tra dự án luật nhất trí với phương án này vì cho rằng về mặt pháp lý quy định hình thức xử lý kỷ luật giáng chức đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao…

Nguồn: vov.vn