Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.271

Khách Online : 111

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Phú Yên

14:44 26/11/2018 | Lượt xem : 778

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 778

Sáng ngày 15/11, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, do đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên về kiểm tra công tác CCHC của tỉnh năm 2018.

 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC tỉnh Phú Yên năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã ban hành 63 văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương và đề ra những chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo thi hành các văn bản luật, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện chuẩn hóa xong bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp, với 1.916 thủ tục được công bố; ban hành 02 Quyết định về công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích ở 17 sở, ban, ngành, 09 UBND cấp huyện và 77 UBND cấp xã. Công tác tổ chức bộ máy được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan cụ thể, rõ ràng, đúng quy định và phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cho 29/29 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, bảo đảm đúng quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính được tăng cường triển khai.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC vẫn chưa tạo bước đột phá, thủ tục vẫn còn phức tạp, số lượng thủ tục liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế; cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính; việc công bố, công khai TTHC còn chậm, chưa có cơ chế kiểm soát tốt công tác giải quyết TTHC. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ và hiệu quả...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đánh giá cao sự vào cuộc của UBND tỉnh đã bám sát các chủ trương của Trung ương, Chính phủ để chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện công tác CCHC, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Thế Duy cho rằng, công tác cải cách cần tập trung vào những việc thực chất hơn như: giảm chi phí cho người dân và cơ quan nhà nước; phục vụ sự hài lòng cho người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, quản lý nhà nước. Do vậy, đề nghị tỉnh Phú Yên cần quan tâm đến những vấn đề trọng tâm này để tập trung thực hiện mang lại nhiều hiệu quả hơn; cùng với đó, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra CCHC cũng có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tại Sở Xây dựng và Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị này.

 

Bùi Văn Nam - Phòng CCHC, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên