Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.639.099

Khách Online : 50

Ban Tổ chức Trung ương: Tổ chức thi tuyển 5 chức danh

14:31 09/03/2020 | Lượt xem : 147

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 147
Ngày 27/02, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 253-KH/BTCTW thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp cục, vụ của Ban Tổ chức Trung ương.
Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức thi tuyển 5 vị trí: Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ; Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.
Đối tượng dự thi là những cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vào các chức danh thi tuyển và tương đương ở các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương hoặc ở địa phương, cơ quan khác có đơn đăng ký dự thi.
Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung, tùy từng chức danh thi tuyển, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.
Đối với chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người dự thi phải có bằng tiến sĩ; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng chủ trì xây dựng đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
Ngoài ra, phải nhiệt huyết và đam mê với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.
Đối với chức danh Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, luật, an ninh, cảnh sát; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
Chức danh này cũng yêu cầu người dự thi có nhiệt huyết và đam mê với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.
Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ cần có bằng đại học trở lên; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
Đặc biệt, ứng viên cần có kinh nghiệm trong xây dựng đề án, đề tài, các quy định, quy chế về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và Điều lệ Đảng.
Người dự thi vào chức danh này cũng phải có nhiệt huyết với công tác tổ chức xây dựng Đảng về tổ chức, điều lệ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.
Đối với 02 chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan đều yêu cầu có bằng đại học trở lên; có tư duy, phương pháp luận khoa học; có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
Chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên yêu cầu có nhiệt huyết với công tác tổ chức xây dựng Đảng về cơ sở đảng, đảng viên; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.
Người thi vào chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan cần có nhiệt huyết với công tác tổ chức cán bộ; có kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Nguồn: vov.vn