Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.249.647

Khách Online : 37

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

15:58 01/10/2019 | Lượt xem : 106

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 106
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thông qua việc tiếp tục nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình.
Từ năm 2009 đến nay, ngành Bảo hiểm Xã hội đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 90% số lượng các thủ tục hành chính (từ 263 thủ tục xuống còn 28 thủ tục); giảm khoảng 60% thời gian thực hiện thủ tục theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (từ 335 giờ xuống còn 147 giờ); giao dịch điện tử với các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 90%; thực hiện kết nối với gần 100% cơ sở khám chữa bệnh (gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh); tin học hóa hầu hết các lĩnh vực, nghiệp vụ chính của ngành; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 cho 19/28 thủ tục hành chính.
Đồng thời, Ngành đã phát triển hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Ngành làm cơ sở để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; hiện nay đang tích cực xúc tiến việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương. Với những nỗ lực trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam  hai năm liền giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (Việt Nam ICT Index) dành cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công, được đánh giá là “một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm Xã hội”. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam  cho hay, cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân. 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam  tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc tiếp tục nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành.
Năm 2019, ngành đang tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia bảo hiểm xã hội; quản lý dữ liệu quá trình thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội, thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội.... Trên cơ sở đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam  sẽ đề xuất các “hành lang” pháp lý cần thiết và tiến hành liên thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xác định đến năm 2020 sẽ cố gắng hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành Bảo hiểm xã hội trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững…

Nguồn: doisongphapluat.com