Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.649.801

Khách Online : 29

Bộ Chính trị đồng ý thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội

16:00 20/05/2019 | Lượt xem : 413

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 413
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Theo đó, tại phiên họp ngày 05/4/2019, sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trình "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội", ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận.

“Bộ Chính trị cơ bản đồng ý với nội dung của Đề án, thực hiện thí điểm mô hình không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở các quận và thị xã Sơn Tây, Ủy ban nhân dân phường do Ủy ban nhân dân quận và thị xã thành lập; cán bộ, công chức cấp phường do quận ủy, thị ủy và Ủy ban nhân dân quận, thị xã tuyển dụng và bổ nhiệm.

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức chính quyền gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn, nhưng có đổi mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trong năm 2019 ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại TP. Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026; quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế, tài chính, ngân sách, đất đai,... cho TP. Hà Nội; có lộ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủ đô và một số luật khác có liên quan cho phù hợp với tình hình mới.

Ban Cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết nêu trên. Quyết định phân cấp, phân quyền, ủy quyền một số nhiệm vụ, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các Bộ, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TP. Hà Nội thực hiện một số nhiệm vụ theo đề nghị của TP. Hà Nội nêu trong Đề án; ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhất là về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân phường khi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường…


Nguồn: laodong.vn