Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.047.543

Khách Online : 105

Bộ Nôi vụ: Các địa phương chưa gửi thẩm định phương án sáp nhập huyện, xã

17:06 23/04/2019 | Lượt xem : 209

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 209
Thông tin mới nhất từ Bộ Nội vụ cho biết, đến ngày 13/4 vẫn chưa nhận được đề án sáp nhập huyện, xã của bất kỳ địa phương nào để thẩm định. Do vậy, việc ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp có chậm so với dự kiến (trước 15/4).

Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, trong năm 2019, có 3 nội dung chính phải thực hiện là: rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định (khuyến khích các địa phương giảm thêm nếu có thể); kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư. Việc tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đủ chuẩn chậm nhất phải hoàn thành trong quý 1/2020 để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị mới thành lập.
Sang năm 2021, các địa phương sẽ tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân và kiện toàn tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Trong năm 2021 cũng sẽ tiến hành tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, làm cơ sở cho việc sắp xếp tiếp tục trong giai đoạn 2022 - 2030.
Mặc dù theo dự kiến, Bộ Nội vụ sẽ phải ban hành văn bản hướng dẫn mẫu hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 trước ngày 15/4, nhưng hiện nay văn bản này vẫn chưa được ban hành.
Bộ Xây dựng cũng phải ban hành văn bản hướng dẫn việc rà soát, đánh giá tiêu chuẩn loại đô thị khi nhập huyện vào thị xã, thành phố; hoặc điều chỉnh bổ sung thêm một số xã của huyện liền kề vào thị xã, thành phố trước ngày 15/4. Phải có quy định này bởi nhiều địa phương “tiếc” việc sáp nhập huyện vào thị xã, thành phố (hoặc xã vào thị trấn) sẽ làm tỉnh tự dưng “mất” thị xã, thành phố, do không đủ tiêu chuẩn.

Nguồn: thanhnien.vn