Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.638.840

Khách Online : 50

Bộ Nôi vụ: Yêu cầu các tỉnh tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019 khách quan, toàn diện

10:32 05/02/2020 | Lượt xem : 105

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 105
Sáng ngày 06/01, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, Hội nghị lần này nhằm lấy ý kiến góp ý của các địa phương để đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trên cơ sở đó, đề xuất những định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới, theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phù hợp với khu vực và thế giới.
Đồng thời, Bộ Nội vụ triển khai những điểm mới của Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019.
Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tự chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của địa phương mình một cách khách quan, toàn diện; đưa chỉ số này gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương mình.
"Từ kết quả điều tra xã hội học, kết quả tự chấm điểm của các địa phương Bộ Nội vụ sẽ phân loại, xếp hạng kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019 vào khoảng tháng 02/2020" - đồng chí Phạm Minh Hùng cho biết…

Nguồn: baonghean.vn