Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.237.066

Khách Online : 21

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

15:44 29/09/2020 | Lượt xem : 963

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 963
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của bộ. 
Theo đó, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được quản lý tập trung, thống nhất tại Văn phòng một cửa; cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính chỉ làm việc với cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng một cửa; giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật. 
Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau, có sự tham gia của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện quản lý tập trung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tối đa hóa quy trình, các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc bộ nhanh chóng, kịp thời... 

Nguồn: sggp.org.vn