Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.639.106

Khách Online : 47

Hà Nội: 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận "một cửa"; Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn

11:06 24/03/2020 | Lượt xem : 138

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 138
* 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận “Một cửa”
Đây là sự nỗ lực của thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố.
Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cùng với ban hành nhiều kế hoạch, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa thủ tục hành chính, kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính. Trong quý I/2020, thành phố đã ban hành 7 quyết định công bố về: Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải; danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố; danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố; phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ; phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Nhằm tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ngày 24/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 88/QĐ-BTC về việc thành lập Ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019”. Nội dung cuộc thi: Đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, đề xuất các mô hình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”…
* Tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn
Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 149/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai một số nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.    
Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn thường xuyên triển khai công tác thông tin, tuyên truyền làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội tới các đoàn viên, công nhân viên chức lao động.
Các cấp Công đoàn cần tập trung tuyên truyền về thực hiện chủ đề năm 2020:  “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”, gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Hà Nội.
Các cấp Công đoàn cần lồng ghép thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, làm cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng, hành động trong chỉ đạo và thực hiện chủ trương của thành phố; tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố.
Các cấp Công đoàn cũng cần tuyên truyền, cổ động trực quan về cải cách hành chính, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương người tốt - việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong cải cách hành chính, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.
Ngoài ra, các cấp Công đoàn cần kết hợp nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, mục tiêu của công tác cải cách thủ tục hành chính.
Cùng với tuyên truyền, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; có biện pháp đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, kích động công nhân viên chức lao động của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi về thực hiện cải cách hành chính.
Riêng với hai đơn vị trực thuộc là Báo Lao động Thủ đô và Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu tăng cường thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố như: các mô hình mới hiệu quả, gương cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, tình hình triển khai, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố.

Nguồn: phapluatxahoi.vn/laodongthudo.vn