Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.951

Khách Online : 46

NGÀNH CÔNG AN: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẠT TRÊN 96%

11:04 04/11/2020 | Lượt xem : 927

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 927
Sáng ngày 28/10, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Cục V03 - Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (giai đoạn 2011 - 2020), định hướng giai đoạn 2020 - 2030 trong lực lượng Công an nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định vai trò của công tác cải cách hành chính trong hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân và xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Qua Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 cho thấy, công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân có bước chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và cải cách hành chính trong nội bộ Công an nhân dân, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của nền hành chính hiện đại.
Chỉ số cải cách hành chính của Công an các đơn vị và địa phương ở mức (85,78%). So với kết quả năm 2019, có thêm 4 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng xuất sắc, nâng tổng số Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả xuất sắc lên 14. Có thêm 13 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng tốt, nâng tổng số Công an đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt lên 81. Số Công an đơn vị, địa phương được xếp hạng khả giảm 13 đơn vị; số Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ giảm 4 đơn vị.
Cũng tại Hội nghị, Cục V03 đã công bố kết đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân năm 2020.
Năm 2020 Bộ Công an đã đánh giá mang tính toàn diện trên cả 4 cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng và tần suất giải quyết lớn, với sự tham gia điều tra xã hội học của 22.250 người dân, tổ chức.
Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân ở mức cao (đạt 96,45%). Kết quả trên cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ đề ra.
Trước những thành công đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong lực lượng Công an nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính; xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.
Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2011 - 2020.

Nguồn: ttxvn