Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.325

Khách Online : 185

Quảng Ngãi: Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

16:07 07/03/2019 | Lượt xem : 510

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 510

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi:

- Sở Tư pháp, Cục Hải quan, Sở Giao thông Vận tải là 03 đơn vị lần lượt đứng top 03 trên tổng số 23 sở, ban ngành của tỉnh, với tổng điểm lần lượt là 83.25, 82.50 và 81.42/100 điểm. So với 03 đơn vị đứng cuối bảng đánh giá cấp sở thì số điểm chênh lệch giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối là 21.7 điểm.

- Đối với cấp huyện, thành phố, 03 huyện đứng đầu trong tổng số 14 đơn vị đạt điểm số lần lượt là 69.99, 68.28, 68.05/100 điểm; so với 03 đơn vị đứng cuối thì số điểm chênh lệch giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị đứng cuối là không lớn, chỉ là 7.6 điểm.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng công bố chỉ số chia theo từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở Chỉ số cải cách hành chính đã được phê duyệt và công bố, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm; đưa kết quả Chỉ số cải cách hành chính là một trong những nội dung thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính; có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.


Nguồn: Mạnh Cường, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ